Thực tập sinh

Đối tượng là học sinh học hết cấp 2, cấp 3, cao đẳng đại học,

①Làm việc tại công trường với tư cách là thực tập kỹ năng   ②Thời gian thực tập 1 năm, 3 năm, 5 năm ③Sau khi tốt nghiệp sẽ về nước làm việc

Giới thiệu, khảo sát công ty phái cử ở nước sở tại


■Giới thiệu các công ty phái cử thích hợp

①Hợp lý hóa các khoản thu xuất cảnh

②Tuyệt đối cấm thu các khoản phí bảo lãnh

③Đào tạo trước khi nhập cảnh

④Quản lý sau khi nhập cảnh

Giới thiệu, khảo sát Nghiệp đoàn


■Giới thiệu các nghiệp đoàn phù hợp

①Tuân thủ theo các qui định pháp luật, luật lao động, luật xuất nhập cảnh

②Tiếp tục chỉ đạo dạy tiếng trong quá trình thực tập

③Xác lập hệ thống trao đổi, thảo luận trong trường hợp xấu xảy ra

④Thăm hỏi, chỉ đạo định kỳ, 3 tháng tổ chức thăm kiểm tra Tổ chức nhân lực quốc tế tổ chức phi lợi nhuận ATOM

〒522-0022

■Trụ sở chính  Tỉnh Shiga, thành phố Hikone, thị trấn Satone 200-1

■Văn phòng tại Osaka  Thành phố Osaka, quận Chuo, Tanimachi 3-1-25

■Văn phòng tại Tokyo  Thành phố Tokyo, quận Minato,  Shibadaimon1-2-18    

 

 

■ Văn phòng tại Hà nội

 No 12,23 Alley, 92 Lane, Lang Ha Street, 

Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City.

TEL (Đại diện) (+84)90-4094-885