【2】Gửi đến các công ty xây dựng của Nhật (những công ty muốn tiếp nhận người trẻ Việt Nam)

Nhờ có sự yêu cầu của các nhà thầu lớn, sự tiến cử của bộ giao thông và đất đai mà chính phủ Nhật đã bắt đầu hành động.

     Từ tháng 11 năm 2017, từ tối đa làm việc được 3 năm đã có thể lên 5 năm. 

     Từ tháng 4 năm 2019 sau khi kết thúc 5 năm thực tập, đã có thể gia hạn thêm 5 năm. Tối đa có thể làm việc 10 năm.

Thực tập sinh hiện đang được đánh giá cao và được chú ý.

     Chế độ thực tập kỹ năng là chế độ  với mục đích là truyền đạt kỹ thuật, kỹ năng để cống hiến cho đất nước,                                                                 tuy nhiên, chính phủ Nhật có chính sách chấp nhận rằng ở lĩnh vực xây dựng, điều dưỡng, nông nghiệp thì đơn giản chỉ là nguồn lao động.

Gần đây, thực tập sinh Việt Nam đang tăng lên. Toàn quốc trong số 260 nghìn người thì khoảng 110 nghìn người (chiếm 42%) là thực tập               sinh Việt Nam.

④ Thực tập sinh liên quan đến ngành xây dựng thì có khoảng 40 nghìn người.

⑤ Đối với việc tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam thì nhờ cậy một nghiệp đoàn quản lý chuyên về ngành xây dựng, có thể hiểu công việc xây               dựng, ngành xây dựng là rất quan trọng.  


Giới thiệu nghiệp đoàn quản lý thích hợp

■ Giới thiệu nghiệp đoàn chuyên về ngành xây dựng

 

【1】Có thể đào tạo tiếng Nhật kỹ càng

(Trình độ tiếng Nhật khi nhập cảnh đối với thực tập sinh là N4,  thực tập sinh kỹ thuật là N3)

  Thực hiện đào tạo cho ứng cử viên tại Việt Nam từ Nhật qua Skype

【2】Giới thiệu công ty phái cử thích hợp tại Việt Nam

        (Cơ quan tuân thủ luật thu phí từ 3600 trở xuống)

【3】Nghiệp đoàn có người quản lý có kinh nghiệm trong ngành

            xây dựng

【4】Có buổi phỏng vấn hàng tháng

【5】Giải thích đủ cho ứng cử viên về nội dung ngành xây dựng

【6】Giải thích cặn kẽ về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm

            thực tập sinh

【7】Có nhiều phiên dịch người Việt, nhân viên người Nhật

【8】Nghiệp đoàn có khả năng xin visa, gia hạn visa thích hợp

【9】Có thể hỗ trợ giáo dục an toàn vệ sinh, lấy bằng cấp quốc gia

【10】Nghiệp đoàn có thể giúp thực tập sinh lấy bằng lái ô tô tại Nhật

【11】Nghiệp đoàn cố gắng giảm thiểu tỉ lệ bỏ trốn, không để bỏ trốn

【12】Nghiệp đoàn không có công ty trực thuộc vi phạm luật lao động,

            luật xuất nhập cảnh

【13】Nghiệp đoàn khi có vấn đề bạo lực, bắt nạt phát sinh có thể

            chuyển công ty

【14】Nghiệp đoàn có thể khiến tu nghiệp sinh hăng hái làm việc.


HỖ TRỢ CỦA ATOM CHO THỰC TẬP SINH

■ Cơ quan nhân tài quốc tế ATOM hỗ trợ thực tập sinh những điều sau 

【1】Giới thiệu công ty phái cử chỉ thu phí thủ tục từ 3600$ trở xuống

            Chỉ đạo giáo dục cho công ty phái cử ở Việt Nam

【2】Giới thiệu nghiệp đoàn chuyên về ngành xây dựng

【3】Đào tạo tiếng Nhật trước khi nhập cảnh vào Nhật

 (Dạy qua Skype từ Nhật cho học sinh học tại Việt Nam)

【4】Chỉ đạo, quản lý đào tạo tiếng Nhật cho cơ quan phái cử ở Việt Nam

  (Chỉ đạo về phương pháp giảng dạy cho giáo viên tại Việt Nam)

【5】Tặng thưởng học bổng cho những cá nhân xuất sắc 

【6】Giới thiệu nguồn tài chính cho những người gặp khó khăn trong việc

             tìm kinh phí sang Nhật

 (Sang Nhật miễn phí. Sau khi nhập cảnh sẽ làm việc trừ dần vào lương)

【7】Chỉ đạo học tập tiếng Nhật tại Nhật, lấy bằng N1, N2, N3

【8】Đào tạo kỹ thuật xây dựng tại Nhật

【9】Đào tạo để lấy bằng cấp về xây dựng (giáo dục an toàn vệ sinh) tại

            Nhật

【10】Đào tạo để lấy bằng cấp quốc gia về ngành xây dựng (kỹ sư quản lý

            thi công) tại Nhật

【11】Lấy bằng lái ô tô tại Nhật

【12】Đối với những người mãn hạn tu nghiệp tại Nhật thì giới thiệu cho

           những xí nghiệp Nhật tại Việt Nam

【13】Đối với những người muốn khởi nghiệp thì ủng hộ, đầu tư vốn

【14】Giới thiệu công việc cho xí nghiệp tại Việt Nam