【6】Gửi những xí nghiệp Nhật tại Việt Nam

            Gửi những công ty muốn nhận những người đã làm việc, học tập tại Nhật

① Những người đã hoàn thành "học tập và làm việc tại Nhật" sẽ giúp ích cho những xí nghiệp Nhật.

② Là những người đã học cách làm việc của Nhật, quen với cách sinh hoạt, có thể nói tiếng Nhật.

③ Có thể trở thành trưởng nhóm, hoạt động cho công trường xây dựng, sản xuất của quý vị.

④ Những học sinh đã tốt nghiệp của ATOM thì được đánh giá cao tại các xí nghiệp Nhật.


Kể cả ngành xây dựng hay ngành sản xuất thì thực tập sinh đã tốt nghiệp của ATOM đều có ích.

■ Những người đã học tập làm việc trong vòng 3 năm, gia hạn thành 5

    năm tại công trường xây dựng, sản xuất của Nhật thì đều ghi nhớ

    cách làm việc của Nhật.

■ Tuân thủ 5S, báo cáo - liên lạc - bàn bạc, thời gian, kỉ luật và lời hứa.

    Những nhân tài có thói quen làm việc tốt, thói quen sinh hoạt tốt thì

    có thể làm trưởng nhóm tại công trường.

■ Trên hết có thể truyền đạt, chỉ thị bằng tiếng Nhật.

■ Những người đã làm việc, học tập tại Nhật có thể làm được tất cả

   mọi việc.
HỖ TRỢ CỦA ATOM CHO THỰC TẬP SINH

■ Cơ quan nhân tài quốc tế ATOM hỗ trợ thực tập sinh những điều sau 

【1】Giới thiệu công ty phái cử chỉ thu phí thủ tục từ 3600$ trở xuống

            Chỉ đạo giáo dục cho công ty phái cử ở Việt Nam

【2】Giới thiệu nghiệp đoàn chuyên về ngành xây dựng

【3】Đào tạo tiếng Nhật trước khi nhập cảnh vào Nhật

 (Dạy qua Skype từ Nhật cho học sinh học tại Việt Nam)

【4】Chỉ đạo, quản lý dạy tiếng Nhật cho cơ quan phái cử ở Việt Nam

  (Chỉ đạo về phương pháp giảng dạy cho giáo viên tại Việt Nam)

【5】Tặng thưởng học bổng cho những cá nhân xuất sắc 

【6】Giới thiệu nguồn tài chính cho những người gặp khó khăn trong

           việc tìm kinh phí sang Nhật

 (Sang Nhật miễn phí. Sau khi nhập cảnh sẽ trừ dần vào lương)

【7】Chỉ đạo học tập tiếng Nhật tại Nhật, lấy bằng N1, N2, N3

【8】Đào tạo kỹ thuật xây dựng tại Nhật

【9】Đào tạo để lấy bằng cấp về xây dựng (giáo dục an toàn vệ sinh) 

            tại Nhật

【10】Đào tạo để lấy bằng cấp quốc gia về ngành xây dựng (kỹ sư quản

            lý thi công) tại Nhật

【11】Lấy bằng lái ô tô tại Nhật

【12】Đối với những người mãn hạn tu nghiệp tại Nhật thì giới thiệu

            cho những xí nghiệp Nhật tại Việt Nam

【13】Đối với những người muốn khởi nghiệp thì ủng hộ, đầu tư vốn

【14】Giới thiệu công việc cho xí nghiệp tại Việt Nam