【8】Gửi những thực tập sinh đã về nước, muốn tự lập công ty

① Mọi người đã vất vả để thực tập (làm việc) tại Nhật, học tiếng Nhật rồi.

② Lần này mọi người muốn mở công ty tại Việt Nam phải không.

③ Những bạn đã học tập và làm việc tại Nhật thì tôi nghĩ là dù công việc thế nào cũng có thể làm được.

④ ATOM muốn ủng hộ các bạn khởi nghiệp.


Các bạn đã cố gắng ở Nhật nhiều rồi.

Việc bạn muốn làm là gì?

Việc kinh doanh bạn muốn làm như thế nào?

Có phải công việc xây dựng Việt Nam ngày mai?

Có phải công việc khiến mọi người hạnh phúc?

■ Dưới đây là câu hỏi dành cho bạn.

 

【1】Bạn đã làm việc ở đâu tại Nhật?

【2】Bạn đã thực tập (làm việc) công việc nào?

【3】Năng lực tiếng Nhật của bạn là N3, N2, hay N1?

【4】Bạn có những bằng cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh của ngành

            xây dựng Nhật chưa?

【5】Bạn giỏi công việc gì?

【6】Việc bạn muốn làm nhất là gì?

【7】Bạn muốn kinh doanh gì ở Việt Nam?

【8】Có phải là công việc khiến mọi người hạnh phúc không?

【9】Có phải công việc vui vẻ không?

【10】Bạn muốn làm việc gì để báo đáp cha mẹ bạn?

                   Vân vân...

 
HỖ TRỢ CỦA ATOM CHO THỰC TẬP SINH

■ Cơ quan nhân tài quốc tế ATOM hỗ trợ thực tập sinh những điều sau 

【1】Giới thiệu công ty phái cử chỉ thu phí thủ tục từ 3600$ trở xuống

            Chỉ đạo giáo dục cho công ty phái cử ở Việt Nam

【2】Giới thiệu nghiệp đoàn chuyên về ngành xây dựng

【3】Đào tạo tiếng Nhật trước khi nhập cảnh vào Nhật

    (Dạy qua Skype từ Nhật cho học sinh học tại Việt Nam)

【4】Chỉ đạo, quản lý dạy tiếng Nhật cho cơ quan phái cử ở Việt Nam

  (Chỉ đạo về phương pháp giảng dạy cho giáo viên tại Việt Nam)

【5】Tặng thưởng học bổng cho những cá nhân xuất sắc 

【6】Giới thiệu nguồn tài chính cho những người gặp khó khăn trong                việc tìm kinh phí sang Nhật

 (Sang Nhật miễn phí. Sau khi nhập cảnh sẽ trừ dần vào lương)

【7】Chỉ đạo học tập tiếng Nhật tại Nhật, lấy bằng N1, N2, N3

【8】Đào tạo kỹ thuật xây dựng tại Nhật

【9】Đào tạo để lấy bằng cấp về xây dựng (giáo dục an toàn vệ sinh) 

            tại Nhật

【10】Đào tạo để lấy bằng cấp quốc gia về ngành xây dựng (kỹ sư quản

            lý thi công) tại Nhật

【11】Lấy bằng lái ô tô tại Nhật

【12】Đối với những người mãn hạn tu nghiệp tại Nhật thì giới thiệu

            cho những xí nghiệp Nhật tại Việt Nam

【13】Đối với những người muốn khởi nghiệp thì ủng hộ, đầu tư vốn

【14】Giới thiệu công việc cho xí nghiệp tại Việt Nam