Chúng tôi ủng hộ những người chăm chỉ cố gắng

 Để học tập tại Nhật thì có visa du học, để làm việc thì có visa làm việc. Ở Nhật có thể học cách làm việc, kỹ thuật sản xuất, tinh thần Nhật, phong tục tập quán sinh hoạt.

 Chúng tôi mong muốn các bạn có thể góp ích trong nhiều lĩnh vực rộng tại tổ quốc như xây dựng, xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất, ngoại thương, dịch vụ, ăn uống... 

Thực tập sinh kỹ năng

 Đối tượng là những bạn đã tốt nghiệp cấp 2, cấp 3, trung cấp, cao đẳng, đại học trong nước.

① Sang Nhật làm việc tại công trường sản xuất       với tư cách là thực tập sinh.

② Số năm thực tập là 1 năm, 3 năm, 5 năm.

      (Có thể lựa chọn theo nguyện vọng.)

③Sau khi kết thúc thời gian thực tập thì hoạt          động trong nước.

Thực tập sinh kỹ thuật         (du học sinh lao động)

 Đối tượng là những bạn đã tốt nghiệp đại học ngành xây dựng trong nước.

①Thực tập kỹ năng từ 3~5 năm tại công trường

    (làm việc)

②Trong quá trình thực tập đạt trình độ N2              tiếng Nhật.

③Sau khi kết thúc khóa thực tập đổi tư cách          lưu trú.

④Hoạt động lâu dài tại xí nghiệp Nhật. 

 Có thể về nước làm việc.

Kỹ sư

 Đối tượng là những bạn đã tốt nghiệp đại học ngành xây dựng, khối A trong nước.

① Sang Nhật làm việc với tư cách lưu trú là

     kỹ sư

② Thiết kế xây dựng, nền móng

     (Thiết kế cơ bản, bản vẽ thi công)

② Đạt trình độ tiếng Nhật N1, N2.

 ■ Việc tiếp nhận thực tập sinh 

■ Cơ quan đào tạo thực tập sinh sau khi nhập cảnh theo luật định

■ Giáo dục vệ sinh an toàn

(Khóa học kỹ năng,

khóa huấn luyện đặc biệt )

■ Giới thiệu, tiếp nhận

kỹ sư nước ngoài